Hediye Kartı Kullanımında Vergi Avantajı Nedir?

İşletmelerin; iş süreçlerini yerine getirebilmek ve devamlılığı sağlamak amacıyla yaptığı masrafların büyük bir kısmını personel giderleri oluşturmaktadır. Böyle bir durumda personeli mağdur etmeden ve onlara tanınmış olan haklardan taviz vermeyecek şekilde giderlerden tasarruf yapmak ya da yapılan harcamalardan vergi avantajı sağlamak şirketlere büyük kar sağlar. İşverenin çalışanlarına yan hak olarak verdiği özel gün hediyeleri ve ödüllendirmeler için Hediye Kartı kullanması da bu vergi avantajı ile yapılan tasarruflardan biridir.  

Vergi Avantajı Ne Demektir?

Firmalar yaptıkları işten kar sağlayabilmek için giderlerin maliyetlerini düşürmek ve firma kazancı üzerinde büyük bir baskı unsuru olan vergilerden tasarruf etmek için farklı çözümler arar. Vergi avantajı da bu çözümlerden biridir.

İşletmeler gerek çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak gerekse iş süreçlerini devam ettirmek için yaptığı her masraf için damga vergisi, gelir vergisi, SGK işçi primi, SGK primi işveren payı gibi vergi masraflarını da ödemek durumunda kalır. Vergi muafiyetinde işveren belli masrafları Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenen koşullarda ve şekilde yaptığında bazı vergilerden muaf olur ya da yapılan masrafın tamamı veya belli bir oranı işverenin vermekle yükümlü olduğu vergiden düşer. Bu duruma vergi avantajı denir ve işletmeler çalışanları için yapacakları ödüllendirmeleri nakit para kullanarak almak yerine kurumsal hediye kartı kullanarak yaptıklarında bu avantajdan faydalanabilirler. 

Hediye Kartı Vergi Avantajı ile Şirketinize Kar Sağlayın!

Personel giderleri şirket masraflarının büyük bir kısmını oluştururken personel giderlerinden kar yapmak ya da bu giderleri vergi avantajına dönüştürebilmek işverene dikkate alınacak miktarlarda kar sağlar. Bu nedenle şirketler personeline tanıdığı yan hakları verirken kendisine maddi olarak ve operasyonel alanda kar sağlayacak çözüm ortakları ile çalışmayı tercih eder. Hediye kartı da bu çözüm ortaklarından biridir.

Hediye kartı vergi avantajı ile kar sağlamak isteyen işletmeler; iş ortaklarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını ödüllendirmek için doğrudan nakit para ya da nakit para ile satın alınan bir armağan ile ödüllendirmek yerine hediye kartı ile ödüllendirir. Bu şekilde yaptığı her masraf için %45’e kadar varabilen vergi avantajı sağlar ve bu oranda vergi tutarından muaf olur. Bu da hem işveren-çalışan ilişkisini güçlendirir hem de işletmelere kar sağlayarak maddi kaynakları başka alanlarda kullanmaya olanak tanır. 

Hediye Kartı ile Vergi Avantajından Çok Daha Fazlasını Kazanın!

İşletmenizin giderlerini vergi avantajına dönüştürmenin ve personele yan haklarını sunarken aynı zamanda kar etmenin en kolay yollarından biri de kurumsal hediye kartıdır. Ancak personeli kurumsal hediye kartı ile ödüllendirme sisteminin işletmelere paradan çok daha fazlasını kazandırdığını hatırlatmak isteriz:

  • Ödüllendirmeyi daha profesyonel hale getirerek şirketin kurumsal kimliğine değer katar.
  • İşveren ile çalışan arasındaki iletişimi güçlendirir.
  • Çalışan motivasyonunu ve iş verimliliğini artırır.
  • Çalışanın işletmeye olan aidiyet duygusu artar.
  • Yüzlerce seçkin markanın binlerce ürününü personel ile buluşturarak seçme hakkı tanır.
  • Personele işverenin değil, kendi beğendiği ya da tam da ihtiyacı olan ürünü almasına olanak tanır. Böylece gereksiz yere alınmış ve kenara konmuş bir hediye için boş yere masraf yapılmış olmaz.

Kar sağlayacak yeni projelere ve parlak fikirlere açık olan firmalar; personeline tanıdığı yan hakları alanında uzman çözüm ortakları ile birlikte sunarak kâra geçebilirler. Müşterilerinize jest yapmak ya da çalışanlarınıza prim, kıdem ödülleri, sosyal yardım, özel gün ve bayram hediyeleri gibi yan haklar sunmak için doğrudan nakit para veya nakit para ile satın alacağınız bir hediye vermek yerine onları kurumsal hediye kartı ile ödüllendirmek yeterlidir. Böylece masrafları vergiden düşer ve vergi istisnalarından yararlanabilirsiniz.